Energetska Efikasnost

Nazad

JU Osnovna škola „Isak Samokovlija“

Sarajevo

Klijent: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Projekat: JU Osnovna škola „Isak Samokovlija“

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Površina: 2.451 m²

Članovi tima: Izudin Avdičević, Mirjana Vukojević, Dalila Salkanović i Adem Hajrović

Godina: 2017

Usluga: Izrada tehničke dokumentacije, Nadzor

Slični projekti