Izvođenje zvučnih barijera

Naši projekti

Zaštita od buke

CONING je lider na području BiH kad su u pitanju zvučne barijere kao aktivna zaštita od saobraćajne buke. Prvi smo organizovali proizvodnju panela za zaštitu od buke, obučili osoblje za sklapanje i ugradnju, te prvi izveli radove na koridoru VC u Federaciji BIH – na dionici Sarajevske zaobilaznice LOT 1.

CONING je ovlašteni partner za proizvodnju, prodaju i ugradnju panela za zaštitu od buke za područje BiH njemačke firme Kohlhauer GmbH koja je jedan od evropskih lidera u području zvučnih barijera sa tradicijom od preko 20 godina.

Naše usluge uključuju izradu elaborata i karti buke, izradu projekata zaštite od buke, optimizaciju sistema i racionalizaciju troškova, izvođenje radova temeljenja i montaže zvučnih barijera.