Energetska Efikasnost

Nazad

Osnovna škola “Vareš Majdan”

Vareš

Klijent: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Projekat: Osnovna škola "Vareš Majdan"

Lokacija: Vareš, Bosna i Hercegovina

Površina: 3.340 m²

Članovi tima: Mirjana Vukojević, Dalila Salkanović, Adem Hajrović i Sulejman Suljić

Godina: 2017

Usluga: Izrada tehničke dokumentacije, Nadzor

Slični projekti