Energetska Efikasnost

Naši projekti

Energetska Efikasnost

Posljednjih godina smo svjedoci velikih problema za zagađenjem zraka u mnogim gradovima u Bosni i Hercegovini. Energetski neefikasni objekti su jedan od najvećih uzročnika kada je u pitanju ova problematika. Podizanje svijesti o poboljšanju energetske efikasnosti, primjeni ekološki prihvatljivih materijala i energenata je obaveza cijelokupne zajednice, a naročito direktnih učesnika u procesu projektovanja, građenja i eksploataciji objekata. Efikasno korištenje energije podrazumijeva primjenu energetski efikasnih materijala, uređaja, sistema i tehnologija koji su dostupni na tržištu, s ciljem smanjenja utroška energije uz postizanje istog efekta (toplinskog, rashladnog, rasvjete, kućanskih procesa i dr.).

Bilo da se radi o novom objektu ili rekonstrukciji postojećeg, mi u CONING-u nastojimo upoznati klijente sa prednostima i benefitima energetski efikasne i ekološki prihvatljive gradnje.
CONING pruža usluge izrade preliminarnih i detaljnih audita, izradu projekata poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije CO2, pomoć pri evaluaciji ponuda, usluge nadzora i menadžmenta.