Uvod
Coning d.o.o. Sarajevo kompanija je osnovana 2009.god. kao Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, nadzor, inžinjering i konsalting. Za relativno kratko vrijeme postojanja firma ostvarila zavidne reference u širokom spektru objekata razne namjene i veličine. Naši klijenti su raznoliki, od fizičkih lica, pravnih lica do državnih institucija. Kompanija od svog osnivanja bilježi stalni rast, kako u obimu tako i u vrijednosti izvedenih usluga.

Oblasti u kojima posluje naša kompanija su višestrane. Počeli smo kao mladi i perspektivni arhitektonski biro sastavljen od arhitekata sa bogatim iskustvom na projektovanju i vođenju radova, zatim, osluškujući zahtjeve tržišta, proširili smo najprije obim naših usluga na usluge nadzora, inžinjeringa i konsaltinga, a kasnije i polje djelovanja proširivši naše usluge i na područje niskogradnje. U ovom trenutku, možemo reći da kompanija ima dva odjela – Arhitektura i Zaštita okoliša.
Arhitektura - Odjel za projektovanje, nadzor i konsalting
Ovaj odjel se bavi izradom projekata, nadzorom i konsaltingom nad izvođenjem svih radova na objektima. Ovo odjeljenje se sastoji od inžinjera sa višegodišnjem iskustvom na izradi svih nivoa projekata kao i na vođenju gradnje mnogih objekata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Kompanija redovno sarađuje sa 5-6 stalnih saradnika – inžinjera građevine, elektroinstalacija, mašinskih inžinjera, koje angažujemo ovisno o veličini i namjeni projekata.
Zaštita okoliša – Odjel za energetsku efikasnost i zaštitu od buke
CONING aktivno učestvuje na poboljšanju energetske efikasnosti svih objekata u čijoj realizaciji učestvuje bilo kao projektant, nadzor ili konsultant. Efikasno korištenje energije podrazumijeva primjenu energetski efikasnih materijala, uređaja, sistema i tehnologija koji su dostupni na tržištu, s ciljem smanjenja utroška energije uz postizanje istog efekta (toplinskog, rashladnog, rasvjete, kućanskih procesa i dr.). Od izrade preliminarnih i detaljnih audita do izrade projekata poboljšanja EE i nadzora, CONING je Vaš pravi partner.

CONING je lider na području BiH kad su u pitanju zvučne barijere kao aktivna zaštita od saobraćajne buke. Prvi smo organizovali proizvodnju panela za zaštitu od buke, obučili osoblje za sklapanje i ugradnju, te prvi izveli radove na koridoru VC u Federaciji BIH – na dionici Sarajevske zaobilaznice LOT 1.
CONING je ovlašteni partner za proizvodnju, prodaju i ugradnju panela za zaštitu od buke za područje BiH njemačke firme Kohlhauer GmbH koja je jedan od evropskih lidera u području zvučnih barijera sa tradicijom od preko 20 godina.
Iskustvo
Naši uposlenici imaju značajno i međunarodno iskustvo također radeći na projektima razne namjene i sarađivajući sa firmama iz Turske, Malezije, Pakistana, Slovenije, Hrvatske, Srbije i dr. S ponosom ističemo da su svi naši dosadašnji klijenti bili izuzetno zadovoljni pruženim uslugama te su nam, sa zadovoljstvom, dali Pisma preporuke budućim klijentima.
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba