Kenan Buturović, dia
Generalni direktor
Mirsad Hodžić, dia
Direktor odjela,
Arhitektura
Armin Mešić, dia

Jasmina Omanović - Bučo, dia

Ramiz Arnaut
Šef proizvodnje
Alija Terzić
Vođa gradilišta
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba