CONING nudi podršku Investitorima i Glavnim izvođačima u pronalaženju optimalnih rješenja sa svaki projekat individualno. Know-how praktično znanje našeg stručno osposobljenog tima upotpunjeno sa podrškom naših partnera iz KOHLHAUER® GmbH garantuje vrhunski nivo usluga kad je u pitanju aktivna zaštita od buke.


Optimizacija sistema
• Odabir najoptimalnijeg sistema temeljenja
• Optimizacija konstruktivnog sistema
• Odabir troškovno prihvatljivih panela

Podrška projektantima
• Prezentacije
• Informisanje o novim trendovima kad su u pitanju paneli za zaštitu od buke
• Upoznavanje za važećim standardima i propisima


Finansijska analiza projekata
• Finansijska analiza projektovanog sistema
• Priprema alternativnih ponuda
• Racionalizacija troškova

Savjetovanje
• Načini poboljšanja odabranog sistema zaštite od buke
• Prijedlozi dizajna zidova
• Odabir adekvatnog tipa zidova u skladu sa okolinom 
Kontakt

Kenan Buturovic
kenan@coning.ba
+387 61 216 431

Aktuelno
Uspješno završena montaža zaštite od buke u krugu tvornice Coca Cola BH
CONING potpisao ugovor za izradu Glavnog projekta zaštite od buke na autoputu Prnjavor - Doboj
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba