Prednosti

Drveni sistemi zvučnih barijera ispunjavaju sve važne standarde sa aspekta okoliša i održavanja postavljenih od strane arhitekata i pejzažnih planera. Drvo je idealan materijal kad je u pitanju prirodan izgled i fleksibilan dizajn.

Zaštita drveta

Drvo može biti dobro očuvano pravilnim poprečnim profilisanjem. Hemijska zaštita drveta je moguća korištenjem tlačne impregnacije prema DIN 68 800, opcionalno sa CKB soli (koja sadržava hrom) ili CX soli (bez hroma). Boja je zelena. Druge boje su moguće sa ograničenjem. Impregnacija je otporna na so korištenu u svrhu odleđivanja i nije oslabljena biljkama. Drvene barijere su naročito pogodne za oslonac biljkama penjačicama.

 
Kontakt

Kenan Buturovic
kenan@coning.ba
+387 61 216 431

Aktuelno
Uspješno završena montaža zaštite od buke u krugu tvornice Coca Cola BH
CONING potpisao ugovor za izradu Glavnog projekta zaštite od buke na autoputu Prnjavor - Doboj
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba