Od presudnog je značaja da su zvučne barijere ugrađene na pravi način. Da bi barijera uspješno ispunjavala funkciju koja joj je namijenjena svi njeni sastavni elementi moraju biti proizvedeni i ugrađeni na način propisan standardom i od strane stručnog osoblja. Sastavni dijelovi jedne zvučne barijere su temeljna konstrucija, nosivi stubovi od čelika ili betona, paneli koji mogu biti od raznih materijala, vrata za izlaz u slučaju nužde, razni dodaci i spojni elementi. Od posebnog je značaja da svi spojevi budu adekvatno izvedeni sa odgovarajućim elementima za fiksiranje, brtvama, EPDM profilima i opšavima. 
Kontakt

Kenan Buturovic
kenan@coning.ba
+387 61 216 431

Aktuelno
Uspješno završena montaža zaštite od buke u krugu tvornice Coca Cola BH
CONING potpisao ugovor za izradu Glavnog projekta zaštite od buke na autoputu Prnjavor - Doboj
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba