CONING je odabran za konsultanta projekta Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada Općine Stari Grad Sarajevo. Obzirom da su izvršenim energetskim certificiranjem tri objekta u kojima je smještena administracija Općine Stari Grad klacificirana u nezavidne razrede „D“ i „E“ projekat treba da unaprijedi energetsku efikasnost zgrada, poboljša uslove komfora korisnika kako u zimskom tako i u ljetnom periodu kao i omogući alternativni sistem grijanja na ekološki prihvatljiv energent.

CONING je zadužen za pružanje svih inžinjersko-konsultantskih usluga koje uključuju:
- Planiranje projekta i procjena troškova
- Izradu analiza, detaljnih pregleda objekata
- Tehnička pomoć pri nalaženju partnera za sufinanciranje projekta
- Izrada tehničke i tenderske dokumentacije
- Pomoć pri evaluaciji ponuda
- Nadzor i građevinski menadžment
- Organizacija tehničkog prijema 
Kontakt

Kenan Buturovic
kenan@coning.ba
+387 61 216 431

Aktuelno
Završen projekat poboljšanja energetske efikasnosti obdaništa u Konjicu
CONING odabran za konsultanta projekta poboljšanje energetske efikasnosti zgrada administracije Općine Stari Grad Sarajevo
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba