CONING je izradio projekat izgadnje sportske dvorane je u Ulici Bistrik, uz objekat postojeće Područne škole OŠ„Edhem Mulabdić“. Investitor je Općina Stari Grad Sarajevo.

Projektom je predviđeno je da se sportska dvorana poveže sa postojećim školskim objektom. Osim za potrebe škole objekat sportske dvorane predviđen je i za korištenje u druge svrhe. Ukupna površina objekta je 1.715 m². Procjenjena vrijednost investicije je oko 1 milion Eura.

Obzirom da se objekat nalazi u izrazito stambenom naselju, prilikom izrade projekta posebna pažnja je data i toplotnim karakteristikama objekta i sistemu grijanja/hlađenja. Arhitektonskim rješenjem objekta je predviđena toplinska zaštita prema važečim propisima, a sve staklene plohe će biti od termoizolacionog stakla sa zaštitom od direktnog upada sunčevih zraka. Projektovana je i nova kotlovnica na ekološki prihvatljivo čvrsto gorivo - pelet i alternativno zemni gas, čime će emisija CO2 biti svedena na minimalnu mjeru.

Rezultat je energetski efikasan objekat koji budućim korisnicima omogućava visok komfor za boravak i rad, a istovremeno daje pozitivan primjer i širi svijest okolnom stanovništvu o prednostima energetski efikasne gradnje.  
Kontakt

Kenan Buturovic
kenan@coning.ba
+387 61 216 431

Aktuelno
Završen projekat poboljšanja energetske efikasnosti obdaništa u Konjicu
CONING odabran za konsultanta projekta poboljšanje energetske efikasnosti zgrada administracije Općine Stari Grad Sarajevo
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba