CONING je potpisao ugovor sa Općinom Stari Grad Sarajevo za izradu projekta rekosntrukcije dijela zgrade Osnovne škole Edhem Mulabdić.

Osnovna škola Edhem Mulabdić je jedna od najstarijih obrazovnih zgrada u Sarajevu. Centralni objekat je sagrađen tokom Austro-Ugarskog perioda 1890. Godine 1950. aneks objekta je sagrađen i on je predmet rekonstrukcije. Prema projektnom zadatku urađen je projekat za novi objekat sa boljom organizacijom i komunikacijom između školskih prostora. Ukupna površina rekonstruisanog dijela je 630 m².

Poboljšanja energetske efikasnosti objekta su izvršena u smislu postavljanja termoizolacije na fasadi i krovu, ugradnja novih prozora i vrata, ugradnja termostatskih ventila, energetski efikasne rasvjete itd.

Usluge CONING-a su uključuju izradu idejnog i glavnog projekta, priprema tenderske dokumentacije, pomoć pri evaluaciji ponuda. Projekti su izrađeni u skladu sa „Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije“.

Ukupna vrijednost radova je 200.000US$. Očekivano vrijeme početka radova je April 2014. 
Kontakt

Kenan Buturovic
kenan@coning.ba
+387 61 216 431

Aktuelno
Završen projekat poboljšanja energetske efikasnosti obdaništa u Konjicu
CONING odabran za konsultanta projekta poboljšanje energetske efikasnosti zgrada administracije Općine Stari Grad Sarajevo
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba