Projekt jačanja zdravstvenog sektora FBIH trajao je od 2006-2011.godine, a implementiralo ga je „Federalno ministarstvo zdravstva“ kreditnim sredstvima Međunarodne agencije za razvoj (IDA), Razvojne Banke Vijeća Evrope (CEB) te lokalnim učešćem federalne i kantonalnih vlada.

Na području Općine Konjic ukupno je obnovljeno 5 ambulanti u sklopu ovog projekta. Radovi su uključivali unutrašnju adaptaciju prostora, poboljšanje energetske efikasnosti objekata kroz utopljavanje i zamjenu vanjske stolarije, te opremanje sa medicinskim inventarom.

CONING je pružio tehničku pomoć Općoj bolnici Konjic na radovima obnove ambulanti. Usluge se uključivale efikasniju organizaciju radova, ispunjavanje zahtjeva bolnice za manjim izmjenama projekta, koordinaciju Izvođača radova i krajnjeg korisnika, rješavanje tehničkih pitanja i problema. 
Kontakt

Kenan Buturovic
kenan@coning.ba
+387 61 216 431

Aktuelno
Završen projekat poboljšanja energetske efikasnosti obdaništa u Konjicu
CONING odabran za konsultanta projekta poboljšanje energetske efikasnosti zgrada administracije Općine Stari Grad Sarajevo
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba