CONING je učestvovao na projektu Rekonstrukcija i nadogradnja Kantonalne bolnice u Goraždu kao zvanični Nadzor.

Vrijednost projekta je 1,35 miliona Eura i Bosansko-Podrinjski kanton je participirao sa 30% svojih sredstava. Zbog visokih troškova implementacija projekta je čekala posljednjih 5-6 godina. U aprilu 2013. Turska razvojna agencija TIKA u Bisni i Hercegovini je obaviještena od Premijera Turske da je ovaj projekat odobren i da treba biti implementirannu 2013.godini.

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji su uključivali:
- Obnova postojeća 4 sprata
- Izgradnja novog 5.sprata
- Poboljšanje energetske efikasnosti objekta:
- Poboljšanja na sistemu grijanja
- Termoizolacija na fasadi
- Zamjena prozora i vrata
- Nadogradnja sistema rasvjete
- Nadogradnja sistema klimatizacije


Uskuge CONING-a su uključivale konsalting za TIKU (evaluacija ponuda i zahtjeva za naknadne i dodatne radove), preprojetovanje (poboljšanja i izmjene projekta) kao i usluge nadzora na svim fazama radova (građevinski radovi, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije i mašinske instalacije).
Posebni napori su učinjeni na uspostavljanju dobre kordinacije između Investitora, Izvođača i krajnjeg korisnika kao i osiguranje da redovne aktivnosti bolnice nisu ugrožene radovima obnove.

Nakon završetka radova izvršit će se energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata u skladu sa Pravilnikom Federalnog ministarstva prostornog uređenja. 
Kontakt

Kenan Buturovic
kenan@coning.ba
+387 61 216 431

Aktuelno
Završen projekat poboljšanja energetske efikasnosti obdaništa u Konjicu
CONING odabran za konsultanta projekta poboljšanje energetske efikasnosti zgrada administracije Općine Stari Grad Sarajevo
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba