Nadzor nad rekonstrukcijom radova na objektu Samostana časnih sestara „Karmel“, Ilidža, Sarajevo. Objekat je prvobitno izgrađen 1991.g, a u periodu 1992-1995 na pojedinim dijelovima pretrpio je potpuno devastaciju te djelimično oštećenje na drugim dijelovima. Radovi na rekonstrukciji devastiranih dijelova, koji su vršeni u skladu sa originalnim projektom iz 1990.g., dovršeni su u augustu 2010.g.

PROJECT INFORMATION:
Naša usluga: Nadzor
Lokacija: Ilidža, Sarajevo
Status: Završen 2010. 
Kontakt

Kenan Buturovic
kenan@coning.ba
+387 61 216 431

Mirsad Hodžić
mirsad@coning.ba
+387 61 256 852

Aktuelno
Islamski kulturno-obrazovni centar u Goraždu
Uspješno okončana izgradnja Kanonalne bolnice u Goraždu
Download
brochure_architecture.pdf
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba