Jedna od najznačajnijih aktivnosti nas kao konsultanta jeste identifikacija i rješavanje problema prije nego što postane problem. Takav pristup omogućava da se projekat, u koordinaciji sa svim njegovim učesnicima, realizuje uz ispunjavanje uslova kvaliteta, na vrijeme i okviru planiranog budžeta.

Pružiti konsultantske usluge klijentu znaći uspješno kombinirati znanje o neophodnim koracima koji ideju dovode do realizacije, stanju tržišta, identifikaciji mogućih rizika, aktuelnim cijenama materijala, opreme i usluga i drugim faktorima koji utiču na uspješnost realizacije projekta.

U CONING-u klijentima pružamo usluge pripreme projekata, izradu projekata i procjenu troškova, vođenje investicije, pronalaženje sufinansijera projekata, tehničku pomoć pri dobijanju potrebnih saglasnosti i dozvola, građevinski menadžment i nadzor. 

Projekti

Industrijska zona Tutin
Coning doo Sarajevo je uzeo učešća na jednom od najznačajnijih projekata u Republici Srbiji a i regiji Industrijska zona Tutin kao ovlašteni Konsultant za izradu projektne do...
pročitaj više →
Vrtovi Riverine
Naselje Vrtovi Riverine je jedan od prvih development projekata u BiH. Ono obuhvata izgradnju stambenog, poslovnog i sportsko-rekreatovnog kompleksa veličine 175 hektara, sa cca ...
pročitaj više →
Kontakt

Kenan Buturovic
kenan@coning.ba
+387 61 216 431

Mirsad Hodžić
mirsad@coning.ba
+387 61 256 852

Download
brochure_architecture.pdf
Zvanična adresa: Radnička 70A, 71000 Sarajevo
Office: Marka Marulića 1-I-1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 711 300
Fax: +387 33 711 301
E-mail: info@coning.ba