Nadzor

Nazad

Rekonstrukcija JZU “Kantonalna bolnica”

Goražde

CONING je nadgledao radove rekonstrukcije i nadogradnje u Kantonalnoj bolnici Goražde. Vrijednost projekta iznosila je 1,35 milijardi eura. Izvedeno je kompletno renoviranje postojećih podova, kao i nadogradnja novog 5. sprata sa novim bolničkim sobama.

Klijent: TIKA

Projekat: Rekonstrukcija JZU

Lokacija: Goražde, Bosna i Hercegovina

Površina: 2500 m²

Članovi tima: Kenan Buturović, Mirsad Hodžić, Damir Halković, Sulejman Suljić, Husejn Bilanović

Godina: 2014

Usluga: Nadzor

Slični projekti