Projektovanje

Nazad

Podzemna garaža i trg

Sarajevo

Podzemna garaža i trg u starom dijelu grada je projekat infrastrukture i urbanizma sa dubokom simbolikom za zajednicu i naciju. CONING je ponosan što je dio takvog projekta kao konsultant za usluge dizajna.

Klijent: Općina Stari Grad Sarajevo

Projekat: Podzemna garaža i trg

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Površina: 5.000 m² garaža + 3.500 m² trg

Članovi tima: Mirsad Hodžić, Kenan Buturović, Armin Mešić

Godina: 2013

Usluga: Idejni i Glavni projekat

Slični projekti