Nadzor

Nazad

Klinika za Hematologiju

Sarajevo

Klijent: TIKA

Projekat: Izgradnja Klinike za Hematologiju - KCUS

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Površina: 1800 m2

Članovi tima: Dženan Šoro, Izudin Avdičevič, Sulejman Suljić

Godina: 2017-2018

Usluga: Nadzor nad izvođenjem radova

Slični projekti