Proizvodnja panela za zaštitu od buke

Nazad

Kohlhauer LIGNA

Visokokvalitetni drveni paneli za zaštitu od buke, napravljeni od impregniranog borovog drveta (druga vrsta drveta dostupna na zahtjev) sa visoko apsorbirajućom i reflektujućom konstrukcijom. Elementi su CE-sertifikovani i odgovaraju EU standardima. Elementi se montiraju između unaprijed instaliranih nosača; postavljenih u ili na pojedinačnim temeljima. Moguće je izraditi visine do 6 m.

Prednosti

Drveni sistemi zvučnih barijera ispunjavaju sve važne standarde sa aspekta okoliša i održavanja postavljenih od strane arhitekata i pejzažnih planera. Drvo je idealan materijal kad je u pitanju prirodan izgled i fleksibilan dizajn.

Zaštita drveta

Drvo može biti dobro očuvano pravilnim poprečnim profilisanjem. Hemijska zaštita drveta je moguća korištenjem tlačne impregnacije prema DIN 68 800, opcionalno sa CKB soli (koja sadržava hrom) ili CX soli (bez hroma). Boja je zelena. Druge boje su moguće sa ograničenjem. Impregnacija je otporna na so korištenu u svrhu odleđivanja i nije oslabljena biljkama. Drvene barijere su naročito pogodne za oslonac biljkama penjačicama.

Preuzmi

Katalog

Ostali proizvodi